เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4216-1833

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังยาง และตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไรบริเวณถนนทางหลวง (5 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 4. มิ.ย.64 นายสาคร จันทร์มาลา ประธานสภาฯพร้อมด้วย สท.ชัยวัฒน์ จันทร์มาลา สท.อภิชาติ ธิวะโต สท.วิศวุฒิ มาตราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังยาง ดำเนินการส่งนักเรียนข้ามถนน ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังยาง และตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไรบริเวณถนนทางหลวง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 199