messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายเลิศชัย ธิวะโต
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 086-0068207 /089-618
นางสุจินดา จอมทะลักษณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 087-2269902
นายบุญเทียบ สุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 063-0194669
นายศรสินธิ์ ฟองอ่อน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 097-8685101
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
โทร : 089-8419298
นางเสาวณีย์ สาขา
รองปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
โทร : 089-5756228

× เทศบาลตำบลวังยาง