messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอาชีพผู้อายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | เปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนพับ) พร้อมชุดกระเช้าซ่อมรถไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่2 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนพับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บ้านวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 13 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลวังยาง