เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4216-1833

account_box ฝ่ายสภา
นายสาคร จันทร์มาลา
ประธานสภาฯ
นายสาคร จันทร์มาลา
ประธานสภาฯ
ด.ต.มานพ คุณากรณ์
รองประธานสภาฯ
ด.ต.มานพ คุณากรณ์
รองประธานสภาฯ
นายทินกร ธิวะโต
เลขานุการสภาฯ
นายทินกร ธิวะโต
เลขานุการสภาฯ
น.ส.รัศมี นิระเคน
สท.เขต 1
น.ส.รัศมี นิระเคน
สท.เขต 1
นายชัยวัฒน์ จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายชัยวัฒน์ จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายวิศวุฒิ มาตราช
สท.เขต 1
นายวิศวุฒิ มาตราช
สท.เขต 1
นายสนั่น จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายสนั่น จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายอภิชาติ ธิวะโต
สท.เขต 1
นายอภิชาติ ธิวะโต
สท.เขต 1
นางไกรษร พงษ์ศิริ
สท.เขต 2
นางไกรษร พงษ์ศิริ
สท.เขต 2
นางนิรพันธ์ โนนคู่เขตโขง
สท.เขต 2
นางนิรพันธ์ โนนคู่เขตโขง
สท.เขต 2
นางสาวภารดา บิดร
สท.เขต 2
นางสาวภารดา บิดร
สท.เขต 2
นายประวิทย์ มาตราช
สท.เขต 2
นายประวิทย์ มาตราช
สท.เขต 2
นายสมนึก วงศ์คำแก้ว
สท.เขต 2
นายสมนึก วงศ์คำแก้ว
สท.เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 208