messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายสภา
นายสาคร จันทร์มาลา
ประธานสภาฯ
ด.ต.มานพ คุณากรณ์
รองประธานสภาฯ
นายทินกร ธิวะโต
เลขานุการสภาฯ
น.ส.รัศมี นิระเคน
สท.เขต 1
นายชัยวัฒน์ จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายวิศวุฒิ มาตราช
สท.เขต 1
นายสนั่น จันทร์มาลา
สท.เขต 1
นายอภิชาติ ธิวะโต
สท.เขต 1
นางไกรษร พงษ์ศิริ
สท.เขต 2
นางนิรพันธ์ โนนคู่เขตโขง
สท.เขต 2
นางสาวภารดา บิดร
สท.เขต 2
นายประวิทย์ มาตราช
สท.เขต 2
นายสมนึก วงศ์คำแก้ว
สท.เขต 2

× เทศบาลตำบลวังยาง