เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทร์มาลา นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปี 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (11 ภาพ)
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2565) (10 ภาพ)
โครงการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2 ภาพ)
นายสมคิด จันทร์มาลา นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังยาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดศรีบุญเรืองละกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ (13 ภาพ)
นายสมคิด จันทร์มาลา นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ประจำปี 2565 (9 ภาพ)
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีธรรมสมโพธิ บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 (11 ภาพ)
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลวังยาง ทำความสะอาดหมู่บ้าน และวัดศรีบุญเรือง ในวันที่ 1 พ.ค. 2565 (7 ภาพ)
ร่วมปฏิบัติภารกิจตัดตกแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (12 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสาร ฮีทสโตรก (Heat Stroke) อากาศร้อน ผู้สูงวัยเสี่ยงโรคลมแดด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
แจ้งข่าวสาร ผังเมืองคืออะไร ทำไมต้องมีผังเมือง วันนี้ลุงช่างมีคำตอบครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง

สถิติ sitemap
วันนี้ 56
สัปดาห์นี้1,683
เดือนนี้11,030
ปีนี้132,360
ทั้งหมด251,484


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
15/08/2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
กสธ.
11/08/2565
15/08/2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ