เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4216-1833

camera_alt ภาพกิจกรรม
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังยางพร้อมคณะฯ ปฏิบัติหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านหนองหวาย บริเวณบ้านพักที่กักตัว ผู้มีผลเป็น+ 3 ราย (6 ภาพ) [7 กรกฎาคม 2564]
ท่านนายกเทศบาลตำบลวังยางพร้อมคณะฯ มอบเจลล้างมือให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังยาง (7 ภาพ) [16 มิถุนายน 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของเยี่ยมไข้ (6 ภาพ) [10 มิถุนายน 2564]
มอบยากำจัดแมลงพาหนะของ”โรคลัมปี สกิน” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือตำบลวังยาง (6 ภาพ) [5 มิถุนายน 2564]
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังยาง และตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไรบริเวณถนนทางหลวง (5 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 (2 ภาพ) [13 พฤษภาคม 2564]
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง ครั้งแรก (3 ภาพ) [6 พฤษภาคม 2564]
จัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (4 ภาพ) [21 เมษายน 2564]
ปฏิบัติหน้าที่ จุดอำนวยความสะดวกประชาชนเทศบาลตำบลวังยาง ในวันที่ 10-16 เมษายน พ.ศ. 2564 ( 4 ภาพ) [16 เมษายน 2564]
ป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายภาษี (1 ภาพ) [6 มกราคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 237