messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 51 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯ เทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89 |
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งระบบเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 175 |
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 152 |
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหวาย ตำบลวังยาง - บ้านนาตากลาง ตำบลบะฮี) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 143 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 259 |
ประกาศแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 263 |
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมที่จอดรถดับเพลิง และรถขยะเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 400 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 289 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 273 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 285 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 294 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลวังยาง