เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
แบบประเมินEIT/IIT 2566


camera_alt ภาพกิจกรรม
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมรับบริจาค เสื้อ กางเกง รองเท้าแตะ ให้แก่ผู้ป่วยเร่ร่อน ไม่มีญาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังยาง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้หน้าที่ มีวินัย ประพฤติตนเป็นคนดี (60 ภาพ)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา​ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงสาริณีศิริพัชร​ มหาวิชรราชธิดา​ (14 ภาพ)
เทศบาลตำบลวังยาง ร่วมกับ นพค. 26 สกลนคร ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 หนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (9 ภาพ)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทร์มาลา นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปี 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (11 ภาพ)
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2565) (10 ภาพ)
โครงการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานประจำปี 2566 เทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลวังยาง( พ.ศ.2567-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องการแต่งกายประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ประกาศราคากลาง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง

สถิติ sitemap
วันนี้ 11
เดือนนี้3,589
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,309
ทั้งหมด 145,460


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ