เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : โรคและภัยสุขภาพฤดูหนาว “หนาวนี้อาจแย่ ถ้าไม่ดูแลสุขภาพ” โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลวังยางเข้าร่วมโครงการ "อาสาสมัครท้องถิ่รักษ์โลก (อถล)" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลวังยางขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องเด็กแล้ะเยาวชนตำบลวังยางพร้อมใจกันอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของบ้านเราไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลวังยางใช้สนามกีฬาในเขตตำบลวังยาง เพื่อเป็นการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ดังมีรายชื่อสนามกีฬาที่สามารถใช้ได้ ดังต่อไปนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของเทศบาลตำบลวังยางร่วม ประเมิน ITA ประจำปี 2566 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลวังยาง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5