เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง : โรคและภัยสุขภาพฤดูหนาว “หนาวนี้อาจแย่ ถ้าไม่ดูแลสุขภาพ” โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลวังยางเข้าร่วมโครงการ "อาสาสมัครท้องถิ่รักษ์โลก (อถล)" grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file เทศบาลตำบลวังยางขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องเด็กแล้ะเยาวชนตำบลวังยางพร้อมใจกันอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของบ้านเราไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลวังยางใช้สนามกีฬาในเขตตำบลวังยาง เพื่อเป็นการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ดังมีรายชื่อสนามกีฬาที่สามารถใช้ได้ ดังต่อไปนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอาชีพผู้อายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | เปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขุดลอกหนองเลิงบ่อ บ้านเปือย หมู่ที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม