messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
find_in_page แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 170 |
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 128 |
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 139 |
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 135 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลวังยาง