เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1