messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25 |
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19 |
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ Online) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22 |
คู่มือการใช้งานระบบศุนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16 |
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 174 |
คู่มือการปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 139 |
คู่มือการปฏิบัติงาน ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 195 |
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 138 |
คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 254 |
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 265 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลวังยาง