เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2566
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) (จ้าง)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.1) (ซื้อ)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) (ซื้อ)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) (จ้าง)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1) (ซื้อ)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2565
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) (ซื้อ)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน ตุลาคม 2565 (สขร.1) (จ้าง)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (จ้าง)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (ซื้อ)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) (จ้าง)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2564
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 2563
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) เดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) เดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) เดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) เดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.) เดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview218