ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนเลียบทางหลวงเเผ่นดินหมายเลข ๒๒ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง