ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนต่างสังกัดในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง