ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (สารส้มเเละคลอรีน) สำหรับกิจการประปาเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง