ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำห้วยยาง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง