ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (สำนักปลัดเทศบาล) งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง