ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๕๙ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง