ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียนหมายเลข บม ๙๘๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง