ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง