ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2759 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง