ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. รสจืดชนิดกล่อง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ ทำการ รวม ๑,๙๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง