ชื่อเรื่อง : แจ้งข่าวสาร ผังเมืองคืออะไร ทำไมต้องมีผังเมือง วันนี้ลุงช่างมีคำตอบครับ
รายละเอียด : แจ้งข่าวสาร ผังเมืองคืออะไร ทำไมต้องมีผังเมือง วันนี้ลุงช่างมีคำตอบครับ ผังเมืองออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดความเป็นอยู่ของคนในเมืองนั้นๆ เลยทีเดียว ว่าจะมีถนนหนทางเป็นอย่างไร มีอะไรอยู่ตรงไหน ซึ่งแต่ละเมืองจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมรวมถึงแนวความคิดและวิสัยทัศน์ เมืองที่มีการออกแบบผังเมือง บ้านจะเมืองจะเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับเมืองที่มีการออกแบบผังเมืองอย่างดีนั้น เราจะสามารถเห็นแนวความคิดได้ชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศ และได้สังเกตว่าสีอะไรคือที่ดินประเภทไหนอีกด้วย
ชื่อไฟล์ : 4O65fBRMon94747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้