ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง ให้เผยแพร่ในวันที่ 27 ต.ค. 64 มีไฟล์ประกอบดังนี้

ชื่อไฟล์ : 0Y7tCbrTue14441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YKKlIa4Tue14445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BlqZBuJTue14450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oGEcO6kTue14501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : cS1WP9LTue14509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OrzyBy2Tue14516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : inGDF4lTue14520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IXA6AhgTue14524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 549pgbYTue14530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lrcJLB6Tue14535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UWYtOTFTue14542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : M5ei3METue14554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้