ชื่อเรื่อง : ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
รายละเอียด : ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ – ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ชื่อไฟล์ : MaFlU17Wed12712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CVNTkStWed12725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CFI8KadWed12732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IwXK1GJWed12747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MJDXJHRWed12755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p7Iiuz2Wed12803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้