ชื่อเรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ – ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ชื่อไฟล์ : C76kVqOWed121123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : H5cKx3iWed121143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6wHvpf0Wed121151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dZ0ehhFWed121203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : a6I6dM9Wed121210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6nlrO1HWed121233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้