ชื่อเรื่อง : ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง
รายละเอียด : ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ – ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ชื่อไฟล์ : qwIHEe8Wed115444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TktkHWOWed115502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fmu25bmWed115517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vVkKiO0Wed115527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : z6d9xZ0Wed115541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้