ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับเกลี่ยถนนบริเวณลำห้วยขมิ้น บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง