ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหวาย – บ้านนาตากางตำบลบะฮี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สาย มีไฟล์ประกอบดังนี้

ชื่อไฟล์ : HYIE4WhTue14959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : E7zyY2HTue15009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : E6iPglZTue15014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้