ชื่อเรื่อง : ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน-)

ชื่อไฟล์ : mES9QgdThu14410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : U3sFoE5Thu14413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้