เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4216-1833

จัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (4 ภาพ)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังยาง นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และประธาน อสม. จัดประชุมเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 261