messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
help_outline Q&A ถาม-ตอบปัญหาที่พบบ่อย
Q : เทศบาลตำบลวังยางจะจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุวันไหน ? A : จ่ายเงินไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน Q : นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง รับรองผลการเลือกตั้งหรือยัง ? A : รับรองผลเลือกตั้งแล้ว วันที่ 22 เมษายน 2564 Q :หากจะเปิดเสริมสวย ต้องจดทะเบียนหรือไม่ ? A : ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

× เทศบาลตำบลวังยาง