เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือการมาทำงานสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครึ่งปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดของเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาลตำบลวังยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือการมาทำงานสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครึ่งปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1