ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตฯ

ส่งข้อความร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ส่งข้อความร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตได้เลยครับ

 

ข้อความ
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา