ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้าย-บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1-2) คัดลอกแบบมาตรฐานงานถนน คสล. ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศชนะเสนอราคา-e-bidding-ม.6ช่วง1-2.pdf (8 downloads)