ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี-2561 อบต.วังยาง สกลนคร