มอบยากำจัดแมลงพาหนะของ”โรคลัมปี สกิน” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือตำบลวังยาง

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2564 นายสมคิด จันทร์มาลา นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังยาง มอบยากำจัดแมลงพาหนะของ”โรคลัมปี สกิน” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือตำบลวังยาง

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา