ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังยาง และตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไรบริเวณถนนทางหลวง

วันที่ 4. มิ.ย.64 นายสาคร จันทร์มาลา ประธานสภาฯพร้อมด้วย สท.ชัยวัฒน์ จันทร์มาลา สท.อภิชาติ ธิวะโต สท.วิศวุฒิ มาตราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังยาง ดำเนินการส่งนักเรียนข้ามถนน ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังยาง และตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไรบริเวณถนนทางหลวง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา