โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลวังยาง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา