สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา