แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลวังยางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)

 

                                                                                                        

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา