การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต(Fraud Risk Management Procedure) เทศบาลตำบลวังยาง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา