ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลวังยาง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลวังยาง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลวังยาง

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา