ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลวังยาง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา