ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยาง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา