รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อ

รายงานผลการจัดจ้าง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา