ข้อมูลการติดต่อ

แผ่นที่เทศบาลตำบลวังยาง

https://maps.google.com/maps?ll=17.327091,103.886927&z=17&t=m&hl=th&gl=TH&mapclient=embed&cid=15846083096119182211

 

สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง  หมู่ที่  11  ตำบลวังยาง  อำเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร  47130 โทรศัพท์ /โทรสาร  0-4216-1833

สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์  0-4216-1833

กองคลัง โทรศัพท์  0-4216-1890

กองช่าง โทรศัพท์  0-4216-1890

กองการศึกษา  โทรศัพท์   0-4216-1833

กองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์   0-4216-1833

อีเมล์ 6470403@dla.go.th  , เว็บไซต์  :  wang-yang.go.th

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา