ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา