Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลด 

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด

สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ

การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม [&hellip

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดตาม Link ด้านล่าง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังยาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  เว็บไซต์ [&hellip

Page 2 of 212