การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีธรรมสมโพธิ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน